Senior Oracle Functional Consultant

Vị trí tuyển dụng: Senior Oracle Functional Consultant

Yêu cầu về kỹ năng chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm về tư vấn và hỗ trợ hệ thống Oracle EBS R12 tối thiểu 4 năm
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai, thiết lập Oracle EBS phân hệ tài chính bao gồm AR, AP, GL, CM, FA, Costing
 • Hiểu rõ quy trình Order to Cash và Procurement to Pay
 • Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về kế toán tài chính và có kỹ năng làm việc với bộ phận kế toán các công ty
 • Có kinh nghiệm dẫn dắt đội ngũ tư vấn chức năng hệ thống Oracle EBS
 • Có hiểu biết cơ bản về SQL và Oracle EBS tables

Yêu cầu về các kỹ năng khác:

 • Có khả năng tốt trong việc phân tích, giao tiếp và giải quyết vấn đề
 • Linh hoạt, cầu tiến và sẳn sàng học hỏi

Nội dung công việc

 • Dẫn dắt team functional consultant thuộc bộ phận MIS của công ty SEEDCOM
 • Triển khai quy trình hỗ trợ người dùng liên quan đến hệ thống Oracle EBS tại các công ty thành viên
 • Phân tích các yêu cầu hỗ trợ và đưa ra giải pháp tư vấn cho team
 • Phối hợp với team kỹ thuật cho đến khi hoàn thành các hiệu chỉnh với hệ thống Oracle EBS và triển khai thành công cho người dùng

Mức lương:

 • Từ 30 triệu đến 40 triệu

Thời gian cần:

 • Tháng 7.2019