Scommerce

0₫

Mô tả

Hệ điều hành thương mại kĩ thuật số của Việt Nam

****

Hệ điều hành thương mại kĩ thuật số của Việt Nam

Là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp hàng đầu cho người tiêu dùng với 4 công ty con bao gồm: Giao Hàng Nhanh Express, Giao Hàng Nhanh Logistic, Ahamove và Gido.

Scommerce là một phần của hệ sinh thái thương mại điện tử của Việt Nam và phát triển nhanh từ năm 2012, đồng thời tạo ra hàng ngàn việc làm trong nền kinh tế mới. Thế mạnh cốt lõi của chúng tôi là mạng lưới toàn quốc, hoạt độc xuất sắc và năng lực công nghệ

###Thông tin thương hiệu: